EMPLOI DU TEMPS  2018/2019

LUNDI    MARDI    MERCREDI JEUDI     VENDREDI
8h – 9h DS ANGLAIS  LITT. ANGLAISE HG
9h – 10h DS  LITT. ANGLAISE  ARABE DS
10h – 11h DS ARABE DS FRANCAIS DS
11h – 12h DS P/C ESPAGNOL FRANCAIS
14h – 15h  HG DS
15h – 16h HG FRANCAIS SVT
16h – 17h FRANCAIS FRANCAIS  ESPAGNOL
17h – 18h  ANGLAIS