EMPLOI DU TEMPS  2019/2020

LUNDI    MARDI    MERCREDI JEUDI     VENDREDI
8h – 9h  SES HG SES ANG
9h – 10h  SES HG SES ANG PHILO
10h – 11h PHILO MATHS DS PHILO
11h – 12h PHILO DS
14h – 15h HG DS  MATHS ESP
15h – 16h HG DS MATHS MATHS
16h – 17h DS DS  DS
17h – 18h DS ESP  DS