EMPLOI DU TEMPS 2020/2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
8h – 9h GESTION 1ere STMG SES 2nde 1ère


SES

TLE E/D
9h – 10h E/D 1ere STMG 2NDE HG 2nde


SES

Tle


E/D

10h – 11h 2NDE HG 1ere STMG


GESTION

1ère


SES

11h – 12h 2NDE HG Tle STMG


E/D

1ère


SES

14h – 15h
15h – 16h GESTION 1ère STMG
16h – 17h GESTION 1ère STMG
17h – 18h 1ERE ED