EMPLOI DU TEMPS  2018/2019

LUNDI    MARDI    MERCREDI JEUDI     VENDREDI
8h – 9h  DS  ANGLAIS SES  MATHS HG
9h – 10h DS SES MATHS SES
10h – 11h DS MATHS ESPAGNOL FRANCAIS SES
11h – 12h DS P/C FRANCAIS ESPAGNOL
14h – 15h HG DS
15h – 16h HG  FRANCAIS SVT
16h – 17h DS FRANCAIS  DS
17h – 18h DS ANGLAIS DS